Взривозащитени звукови и светлинни сигнализатори (Ex)

Взривозащитена Електронна сирена APD 100S30, 125dB Взривозащитена Електронна сирена ETH 20 MD,104dB Взривозащитена Електронна сирена ETH 20 MD,112dB Взривозащитена Сирена HORN ETH CA,110dB Взривозащитено Комбинирано звуково и светлинно устройство EVA+ETH
Взривозащитена Електронна сирена APD 100S12,117dB Взривозащитен Светлинен сигнализатор EVA Взривозащитен Светлинен сигнализатор LPA Взривозащитен Светофар EWL Взривозащитен Светофар TLDВзривозащитен Високоговорител
ETH 20MDLOUD
Взривозащитен Звънец
ETR CA 105dB
Ex-Искробезопасен светлинен сигнализатор IS-L101L LED Ex-Искробезопасен светлинен сигнализатор IS-mB1 Зона 0 Ex-Взривозащитен светлинен сигнализатор BExBG15

Ex-Светлинен сигнализатор BExBG15 Зона 2 и 22 Взривозащитен светлинен сигнализатор BExBGL1 L.E.D. Взривозащитен високоговорител BExL25 BExDL25 PA, 25W Взривозащитен високоговорител D2xS1 Зона 2 и 22 Взривозащитен високоговорител E2xS121 Зона 2 и 22
Взривозащитен високоговорител GNExL1 PA, 15W Взривозащитен звуков сигнализатор GNExS2, 123dB(A), Зона 1 Взривозащитен звуков сигнализатор IS-A105N, 105dB(A), Зона 0 Взривозащитен звуков сигнализатор IS-mA1, 100dB(A), Зона 0