Зони 2 и 22

Взривозащитен осветител ACQUEX Взривозащитено осветително тяло EXL210 Взривозащитена лампа EXL220 Взривозащитен осветител EXL310 Взривозащитено осветително тяло EXL320
Взривозащитена лампа EXL360 Взривозащитен осветител EXL410 Взривозащитено осветително тяло SECURE Взривозащитена лампа SECURE LED Взривозащитено осветително тяло PERUN Ex за зони 2 и 22
Взривозащитен осветител ACQUEX Взривозащитено осветително тяло EXL210 Взривозащитена лампа EXL220 Взривозащитен осветител EXL310 Взривозащитено осветително тяло EXL320