Светлинни Сигнализатори


Маяк O200, 1 Joule, IP65 Маяк O300, 5 Joule, IP65 Маяк O400, 15 Joule, IP65 Сигнална лампа AB 15 Joule, IP54 Сигнална лампа WBR, IP54

Сигнална лампа WBR 5 Joule, IP65 Светлинен сигнализатор PBV22005, 5 Joule, IP66 Светлинен сигнализатор PBV22010, 10 Joule, IP66 Светлинен сигнализатор PI05, 5 Joule, IP66 Светлинен сигнализатор PMF2030, 30 Joule, IP55

Светлинен сигнализатор QUADROF12-SIL, 10 Joule, IP67 Ex-Искробезопасен светлинен сигнализатор IS-L101L LED Ex-Искробезопасен светлинен сигнализатор IS-mB1 Зона 0 Ex-Взривозащитен светлинен сигнализатор BExBG15 Ex-Светлинен сигнализатор BExBG15 Зона 2 и 22

Взривозащитен светлинен сигнализатор BExBGL1 L.E.D.