ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ИНДУСТРИАЛНИЯ СЕКТОР

Добре балансираните нива на осветеност са от съществено значение за създаване на безопасни и продуктивни условия на труд.

Компаниите трябва да вземат под много сериозно внимание осветеността на работното място.
Подходящото и качествено осветление, допринася за:  по-висока производителност и точност,
повишаване на безопасността и сигурността, както и подобряване на удовлетвореността на
работниците и служителите.

Избора на осветление в промишления сектор може да бъде доста сложна задача, тъй като
трябва да се съобрази с широк кръг от дейности и редица фактори трябва да бъдат внимателно
анализирани,  тъй като те ще отразят нивото и качеството на осветеност , която достига до
работната повърхност,  а именно:
– работната среда
– вида на извършваната работа (в различните работни сектори се изисква различна осветеност –
от важно значение е дали осветяваме складови помещения, производства, опаковъчни
помещения, открити площи, инженерни и офисни помещения и т.н.)
– вида на оборудването
– температура, влажност и запрашеност на помещенията
– височина на помещенията
– изисквания за енергийна ефективност
– финансово-икономически съображения
– Фактори, влияещи върху качеството на промишлено осветление са също трептенето и
отблясъците, степента на контраста или сенките.
Вида и качеството на осветителите трябва да бъде съобразени с изброеното по-горе:
– За високи помещения са подходящи осветителите тип камбана с Метал Халогенни Лампи
(МХЛ), Натриеви Лампи (НЛВН) или LED Светлоизточник; т.нар. High Bay осветители с
луминесцентни или LED светлоизточници и високо отражателен рефлектор.
– При запрашени и влажни помещения осветителите трябва да бъдат със съответната степен на
защита (IP65, IP66, IP67).
– При открити площи най-подходящи са прожекторите с МХЛ, НЛВН или LED Светлоизточник.
– В помещения или зони с опасност от експлозия (потенциално експлозивна среда) е
задължително да се инсталират взривозащитени осветители, които трябва да са съобразени
със съответните опасни  Зони 0, 1 и 21 (газ) / 20, 2 и 22 (лесно запалим прах) Въпросните
осветители намират приложения в петролната промишленост, пивоварни и спиртоварни,
фармацефтичната индустрия, бояджийски цехове,  химическата промишленост и т.н
– В пекарни и леярни трябва да се инсталират осветители устойчиви на високи температури
– В хладилни помещения и фризери осветителите трябва да са устойчиви на ниски
температури
Независимо от избора на типа осветител за постигането на желаната/изискуемата осветеност
най-добре е да бъдат направени предварително светлотехнически изчисления. Ние можем да
Ви помогнем да вземете по-лесно решение какъв тип осветител да изберете за различните
приложения и на база на нашите светлотехнически изчисления и предложения ще знаете,
каква осветеност  и какъв разход на електроенергия ще имате.

Екипът на фирма ЮНИА-Т ЕООД е на Ваше разположение.