Осветители за вграждане

C 2G11 IP20 C KO & KP IP20 I T5 IP20 I T8 IP20 IC T8 & T5 IP54
ID LED IP20 IK T8 & T5 IP54 IN 2G11 & T5 IP20 INL LED IP20 IR T5 IP20
IS LED IP20 ITCL 2G11 IP20 Q QP QS LED IP40