All posts by deol40

Електрооборудване за Опасна Среда / Explosion-proof (Ex) electrical equipment

Атмосфера, наситена с газ, бензинови пари, пари от разтворители или лесно запалим прах може буквално да превърне едно затворено пространство в потенциална бомба способна да освободи достатъчно сила, за да унищожи цяла сграда.
В редица производства със специфична дейност, като обработка на опасни химикали в химическата промишленост, като нефтохимическата промишленост, спиртоварни и пивоварни, фармацефтичната индустрия и много други винаги има риск от случайно запалване на запалими или експлозивни материали.
Основният начин за предпазване от експлозии в такива Опасни Зони е да се отстранят потенциалните източници на запалване. Това са всички източници, които имат способността да произвеждат искри, пламъци или пък достатъчно топлина, за да възпламенят запалими материали.
В едно производство потенциалните източници на запалване обикновено са електрически, те са многобройни и обикновено е невъзможно да се отстранят от производствения процес. Те могат да бъдат машини, електрооборудване, електрически ключове, контакти и осветление, и всички те са необходими за производствения процес. Представляват потенциални източници на запалване, поради техния потенциал за създаване на топлина, искри, а дори и открит пламък. Искрата от контакт или движението на ключа, а дори и топлината на крушката и статичното електричество са потенциална заплаха за експлозия.
Ето защо електропродуктите, които се използват в такива опасни среди трябва да бъдат взривозащитени/explosion-proof, които да предотвратят всички рискове от създаване на искра или статично електричество.

Ние от ЮНИА-Т ЕООД заедно с нашите партньори и техният дългогодишен опит и непрестанни иновации можем да отговорим на всяко едно специфично изискване, можем да дадем индивидуални решения за всеки проект и да доставим точното необходимо оборудване на всеки обект, тъй като освен стандартните взривозащитени електро продукти ние конструираме взривозащитени клемни кутии, пултове, табла и кнопки за управление по Вашите индивидуални задания.

Нашите продукти са сертифицирани и произведени съгласно Европейска Директива 94/9/EC (ATEX 95). При нас ще намерите:
– Взривозащитени осветителни тела (луминесцентни и LED)
– Взривозащитени аварийни осветители
– Взривозащитени фенери и преносими лампи
– Взривозащитени ключове и пускатели
– Взривозащитени щепсели и контакти
– Взривозащитени кнопки за управление
– Взривозащитени аварийни стоп бутони
– Взривозащитени табла
– Взривозащитени клемни и разклонителни кутии
– Взривозащитени амперметри и потенциометри
– Взривозащитени звукови и светлинни сигнализатори
– Взривозащитени стационарни и мобилни телефони
– Взривозащитени уредби за отвеждане на статичното електричество
– Взривозащитени щуцери за армиран и неармиран кабел (метални и полимерни)

Подробна информация за продуктите можете да намерите на нашият сайт www.juniabg.com или да отговорим на Вашите въпроси и запитвания на e-mail: junia_t@abv.bg и тел. +359 886 090968

ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ВИСОКИ ПОМЕЩЕНИЯ

Осветяването на Високи помещения е предизвикателство и отговорност, тъй като осветяването на такива помещения обикновено означава, високи разходи за електроенергия и поддръжка. От друга страна смяната на лампата (светлоизточника) може да се окаже много трудно и скъпо и да доведе до спиране на работата или производството. Ето защо надеждността и качеството на осветителни тела и светлоизточниците трябва да бъдат внимателно взети предвид.

 

До момента най-разпространените осветителни тела за високи помещения са осветителите тип „камбана” с Метал Халогенна Лампа (МХЛ) или Натриева Лампа (НЛВН), но като разход на електроенергия те са най-неефективният вариант.

 

От известно време „камбаните” отстъпват място на така наречените High Bay T5 луминесцентни осветителни тела, които отговарят на препоръчителните светлинни нива и повишават качеството на светлината . Осветителните тела обикновено са метални с предпазно стъкло и високоефективен рефлектор от алуминий .

Предлаганите от нас High Bay осветителни тела са: MEGA, MAX, V3 с алуминиев рефлектор.

 

До неотдавна не можеше и да се помисли за осветяване на високи помещения с LED осветители поради високите цени и първоначалните големи разходи за инвестиция.

Въпреки това на пазара се предлагат все повече LED осветителни тела, които осигуряват добро качество на светлината на разумна цена. В същото време живота на високо ефективните LED-ове е 50 000 часа, което прави LED осветителите най-подходящи за високи помещения.

С инсталирането на такива осветители решаваме проблема с трудната и скъпа поддръжка и постигаме значително спестяване от електроенергия, което скъсява периода на изплащане на първоначалната инвестиция. Ние можем да Ви предложим следните LED осветителни тела за високи помещения:

MEGAL  MEGAL  70W/9800lm, 108W/11500lm, 140W/20000lm, 220W/26000lm

–    OKTA OKTA 90W/11500lm, 180W/23000lm

RX RX 110W/11200lm, 165W/16800lm, 220W/22500lm

 

High Bay Т5 и LED осветителните тела са по-модерното и интелигентно решение за осветление на Високи помещения, тъй като са стилни като визия, надеждни като изработка и имат възможност да бъдат управлявани/димирани, което допълнително допринася за по-добри показатели относно енергийна ефективност.

 

Ние непрекъснато се опитваме да предлагаме на пазара по-качествени и по-ефективни осветителни тела с ИЗЦЯЛО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД, които да задоволят нуждите на всеки клиент.

Можем да Ви помогнем и да направим необходимите светлотехнически изчисления, които да отговарят на Вашите изисквания за осветеност на Вашите помещения.

 

ЮНИА-Т ЕООД

ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ИНДУСТРИАЛНИЯ СЕКТОР

Добре балансираните нива на осветеност са от съществено значение за създаване на безопасни и продуктивни условия на труд.

Компаниите трябва да вземат под много сериозно внимание осветеността на работното място.
Подходящото и качествено осветление, допринася за:  по-висока производителност и точност,
повишаване на безопасността и сигурността, както и подобряване на удовлетвореността на
работниците и служителите. Continue reading

ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ПАРКОВЕ И ГРАДИНКИ

Осветлението на паркове и градинки преди всичко трябва да се фокусира върху безопасността на пешеходците, които вървят по пътеките в парка. Осветлението трябва да дава възможност на пешеходците да различават различните предмети и препятствия и да им даде възможността да виждат другите пешеходци.
Нивото на осветяване може значително да повлияе както на визуалният вид на парка през нощта, така и за безопасността на парка през нощта. Натриевите лампи с високо налягане, които са често използван източник за градско осветление, са с жълто-оранжева светлина с ниско цветопредаване. Тази светлина замъглява яснотата на образа и значително намалява общото качество на осветеност на градската среда.

Continue reading