Tag Archives: електрооборудване

Електрооборудване за Опасна Среда / Explosion-proof (Ex) electrical equipment

Атмосфера, наситена с газ, бензинови пари, пари от разтворители или лесно запалим прах може буквално да превърне едно затворено пространство в потенциална бомба способна да освободи достатъчно сила, за да унищожи цяла сграда.
В редица производства със специфична дейност, като обработка на опасни химикали в химическата промишленост, като нефтохимическата промишленост, спиртоварни и пивоварни, фармацефтичната индустрия и много други винаги има риск от случайно запалване на запалими или експлозивни материали.
Основният начин за предпазване от експлозии в такива Опасни Зони е да се отстранят потенциалните източници на запалване. Това са всички източници, които имат способността да произвеждат искри, пламъци или пък достатъчно топлина, за да възпламенят запалими материали.
В едно производство потенциалните източници на запалване обикновено са електрически, те са многобройни и обикновено е невъзможно да се отстранят от производствения процес. Те могат да бъдат машини, електрооборудване, електрически ключове, контакти и осветление, и всички те са необходими за производствения процес. Представляват потенциални източници на запалване, поради техния потенциал за създаване на топлина, искри, а дори и открит пламък. Искрата от контакт или движението на ключа, а дори и топлината на крушката и статичното електричество са потенциална заплаха за експлозия.
Ето защо електропродуктите, които се използват в такива опасни среди трябва да бъдат взривозащитени/explosion-proof, които да предотвратят всички рискове от създаване на искра или статично електричество.

Ние от ЮНИА-Т ЕООД заедно с нашите партньори и техният дългогодишен опит и непрестанни иновации можем да отговорим на всяко едно специфично изискване, можем да дадем индивидуални решения за всеки проект и да доставим точното необходимо оборудване на всеки обект, тъй като освен стандартните взривозащитени електро продукти ние конструираме взривозащитени клемни кутии, пултове, табла и кнопки за управление по Вашите индивидуални задания.

Нашите продукти са сертифицирани и произведени съгласно Европейска Директива 94/9/EC (ATEX 95). При нас ще намерите:
– Взривозащитени осветителни тела (луминесцентни и LED)
– Взривозащитени аварийни осветители
– Взривозащитени фенери и преносими лампи
– Взривозащитени ключове и пускатели
– Взривозащитени щепсели и контакти
– Взривозащитени кнопки за управление
– Взривозащитени аварийни стоп бутони
– Взривозащитени табла
– Взривозащитени клемни и разклонителни кутии
– Взривозащитени амперметри и потенциометри
– Взривозащитени звукови и светлинни сигнализатори
– Взривозащитени стационарни и мобилни телефони
– Взривозащитени уредби за отвеждане на статичното електричество
– Взривозащитени щуцери за армиран и неармиран кабел (метални и полимерни)

Подробна информация за продуктите можете да намерите на нашият сайт www.juniabg.com или да отговорим на Вашите въпроси и запитвания на e-mail: junia_t@abv.bg и тел. +359 886 090968