Tag Archives: осветление

ОСВЕТЛЕНИЕ ЗА ИНДУСТРИАЛНИЯ СЕКТОР

Добре балансираните нива на осветеност са от съществено значение за създаване на безопасни и продуктивни условия на труд.

Компаниите трябва да вземат под много сериозно внимание осветеността на работното място.
Подходящото и качествено осветление, допринася за:  по-висока производителност и точност,
повишаване на безопасността и сигурността, както и подобряване на удовлетвореността на
работниците и служителите. Continue reading